สัมมนา Thai MICE Connect สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 ส.ค. – 12 ก.ย. 2562

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดสัมมนา Thai MICE Connect สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 5 จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงอย่างล้นหลาม ภายในงานผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศไว้ในที่เดียว เป็นการนำร่องในสามภูมิภาค ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อยอดเป็น E-market Place - เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ จัดการง่าย ๆ แค่คลิ๊ก –

รูปบรรยากาศการจัดสัมมนา

Thai MICE Connect : E-MICE marketplace ทีเส็บสัญจรอบรมการใช้ระบบและเทคนิคการทำ Digital Marketing

จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 สิงหาคม 2562

--------------------------------

 

จังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2562

--------------------------------

 

จังหวัดสกลนคร วันที่ 3 กันยายน 2562

--------------------------------

 

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กันยายน 2562

--------------------------------

 

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12 กันยายน 2562

--------------------------------