โครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร

เล่นวีดีโอ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2562 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 รุ่นที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Financial Connectivity in the Digital World” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

คุณเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ปาฐกถา หัวข้อ “CLMVT’s Transformative Journe”

โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เสวนาหัวข้อ “Building the Ecosystem for Innovations in Financial Services: Roles of Private Players and Regulators” ร่วมเสวนาโดย

• H.E. Serey Chea, Assistant Governor, National Bank of Cambodia

• Mr. Htoo Htet Tay Za, Managing Director, Asia Green Development Bank, Myanmar

และ Ms. Souphaphone Souannavong (Nana), Co-Founder and Managing Director of TOHLAO Co-working Space

ผู้ดำเนินรายการ คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

เสวนาหัวข้อ “Banking Strategies under Transforming Landscape and Increasing Connectivity” ร่วมเสวนาโดย

• คุณวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

• Mr. Yos Kimsawate, Head of the payment system office, Thai Bankers’ Association

• Mr. Manu Rajan, CEO, Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank

และ Mr. Liew Chee Seng, Advisor to the Co-Operative Bank, Ltd., Myanmar

ผู้ดำเนินรายการ Mr. Sam Tanskul, Managing Director, Krungsri Finnovate, Thailand

กิจกรรม Ice Breaking เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้รู้จักกันมากขึ้น

โดย คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมโครงการ (Welcome Reception) ณ ห้อง Colonnade โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

--------------------------------

วันที่ 5 ตุลาคม 2562

เสวนาหัวข้อ “Financing for SMEs – How to Bridge the Gap” ร่วมเสวนาโดย

• คุณรักษ์ วรกิจโภคาทร,  ประธานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)

• คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย

และ Mr. Tan Tran, CEO, Fvndit, Inc., Vietnam

ผู้ดำเนินรายการ คุณดาวินา คุณวิภูศิลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยายหัวข้อ “Cyber Threat Landscape”

โดย Mr. Kevin O’Leary, Field Chief Security Officer, Asia Pacific Palo Alto Networks

บรรยายหัวข้อ “Building Trust in Digital Platforms”

โดย คุณกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารความปลอดภัยธนาคารกรุงเทพประเทศไทย

บรรยายหัวข้อ “Leadership in the Digital World”

โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวนการ The Iclif Leadership and Governance Centre

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Talk: Conversation with the Governor ณ ห้อง Colonnade โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ให้เกียรติมาพบปะ พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมแชร์มุมมองด้านการบริหารจัดการในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งกับภาคธนาคาร และการเงิน รวมถึงมุมมองด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว

--------------------------------------------------

วันที่ 6 ตุลาคม 2562

บรรยายหัวข้อ “Managing Diversity”

โดย คุณสุภอร รัตนมงคลมาศ กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ประจำประเทศไทย บริษัท เดอะ วอลท์ ดีสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายหัวข้อ “Best of the Best Employers” Human Resource Management Model

โดย นางสาวนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

บรรยากาศการเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยปัญญาภิรมย์" แหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจการเงินรูปแบบใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศดินเนอร์ บนเรือสำราญ The Bangkok River Cruise

--------------------------------------------------

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เสวนาหัวข้อ “Data is an Asset” ร่วมเสวนาโดย

• Dr. Saran Ahuja, Senior Data Scientist, SCB Abacus

• คุณชิตพล มั่งพร้อม CEO, Internet-based Business Group (IBG), Thailand

และ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ Country Manager, Software Group, IBM Thailand

บรรยายหัวข้อ “Building Team Capability and Productivity with Digital Learning”

โดย คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

Mr.Jarung Kiatsupapong, Managing Director, KASIKORN Soft

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายหัวข้อ “KBTG: Toward the best technology enterprise in SEA”

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “Unleashing Innovation in Blockchain: from e-LG to cryptocurrency” โดย  Mr.Silawat Santivisat, Senior Executive Vice President, KASIKORN Bank

บรรยายหัวข้อ “Innovative Technology in the Banking World”

โดย Ms.Opal Lertutai, Senior Innovation and Growth Strategists, KASIKORN Labs

--------------------------------------------------

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

กิจกรรม “Visualization Workshop for a Leader at AIS Design Centre”

โดย คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์, Visual Coach & Practitioner, BVC Asia Co., Ltd, Thailand

--------------------------------------------------

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเยี่ยมชม “สวนมะพร้าวไอโกะ” ชุมชนตะเคียนเตี้ย พัทยา

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมการสาธิตการสอยมะพร้าว การปอกมะพร้าว และนอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นมะพร้าวอีกด้วย

กิจกรรมเยี่ยมชม “ลานวัฒนธรรม บ้านร้อยเสา” ชุมชนตะเคียนเตี้ย พัทยา

ผู้เข้าร่วมได้รับฟังลำตัดพื้นบ้าน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของบ้านร้อยเสา และทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

--------------------------------------------------

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

กิจกรรม Pitching “Platform for Seamless Connectivity in the Financial Sector”

คณะ Commentator ซึ่งได้รับเกียรติจาก

• Dr. Daranee Saeju, Senior Director, International Department, Bank of Thailand

• Mr. Natavudh Pungcharoenpong, CEO, Ookbee Co., Ltd, Thailand

และ Mrs. Apiradee Synsukpermpoon, EVP, International Banking Function, SCB

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก

คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

พร้อมให้เกียรติขึ้นกล่าวปิดโครงการฯ และถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farewell Party ณ Tawanron’s pool ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน