บริการของเรา

1 Website & Mobile Application

บริษัท ให้บริการพัฒนา Website และ Mobile Application ทั้งระบบ i-OS และ Android ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทุกเว็บไซต์ได้รับการออกแบบ และพัฒนาบนมาตรฐาน World Wide Web Consortium (W3C)  จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถแสดงผลได้บนทุก Browser ได้โดยไม่มีปัญหา รวมทั้งรองรับการแสดงผลบนทุกขนาดอุปกรณ์ (Responsive Website) อีกด้วย ซึ่งเว็บไซต์จะมีระบบหลังบ้านที่ลูกค้าสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย อาทิ

ระบบสมาชิก
ระบบกระดานข่าว
ระบบการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์
ระบบตะกร้าสินค้า
ระบบการชำระเงิน
ระบบการสนทนา
ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก
ระบบการกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
ระบบการสำรวจความพึงพอใจ
ระบบการส่ง Email อัตโนมัติ
ระบบปฏิทินกิจกรรม
ระบบการออกรายงาน

2 Application Software Development

บริษัทจะทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ที่ตรงตามต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ระบบที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และเน้นความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับโปรแกรมที่มี ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ ลดต้นทุนทางธุรกิจ อย่างแท้จริง

ระบบบริหารการจับคู่เจรจาธุรกิจ สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ
ระบบรับสมัครฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SME
ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทน
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มลูกค้า
ระบบพัฒนาระบบสืบค้น
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลปัญหาจากการใช้งานและบริการ
ระบบการจองห้องประชุม
ระบบการจัดการห้องเรียนเสมือน
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลยอดขาย
ระบบการประชุมออนไลน์
ระบบสารสนเทศการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร
ระบบการแสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk
ทักษะการเขียนโปรแกรมของเรา

3 E-Learning Total Solution

บริษัทเป็น ผู้นำการพัฒนา E-Learning อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาระบบการส่งสัญญาณข้อมูลภาพและเสียง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง สำหรับระบบ E-Learning ซึ่งได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงกว่า 10 ปี  โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่

จัดทำ และพัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ และ Moodle ให้แก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และบริษัทเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะช่วยวิเคราะห์ คัดเลือก และนำระบบ LMS ที่เหมาะสมที่สุด พร้อมปรับใช้สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร.

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ Learning Total Solution
ระบบการกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก (สมาชิก&ผู้ดูแลลระบบ)
ระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบจัดการชั้นเรียน
ระบบจัดการเนื้อหาบทเรียน
ระบบคลังข้อสอบ
ระบบแบบสอบถามสำหรับใช้ภายนอก+รายงาน
ระบบติดตามผู้เรียน+รายงาน
ระบบใบประกาศนียบัตร
ระบบการเก็บ LOG การใช้งานระบบ
ระบบรีเซ็ทผลการเรียนการสอน
ระบบตรวจสอบผู้เรียนในระหว่างเรียน
ระบบการแจ้งเตือนหมดระยะเวลาการเรียนไปยังอีเมล์
ระบบห้องสอบออนไลน์
ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบรายงาน
ระบบการส่งผลการเรียนผ่านทางระบบอัตโนมัติ
การเข้าใข้งานแบบ Single Sign-On
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลรับเข้า-ส่งออก (API)
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (ข่าวสาร)
ระบบ Private Message
ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การแสดงผล 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ
ระบบห้องเรียนออนไลน์
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ระบบยืนยันการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระบบแผนการเรียน
Mobile Application รองรับทั้ง IOS และ androidออกแบบ และผลิตสื่อการสอน (Content) สำหรับระบบ E-Learning ทุกประเภท บนมาตรฐาน SCORM และ xAPI ทั้งรูปแบบของ VDO production , Motion Graphic และ Animation ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียง ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ บางกอก เว็บ โซลูชั่น  ทำให้การนำเสนอหลักสูตร และเนื้อหาผ่านระบบ E-Leaning มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน

พัฒนาระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับระบบ E-Learning ให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งให้บริการบนระบบเครือข่ายอย่างครบวงจร รวมถึง Comprehensive Hosting Service ที่จะสามารถลดการลงทุนด้าน IT Infrastructure และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า จะสามารถเข้าถึง ระบบ หรือข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่า 10 ปีเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4 Digital PR & Multimedia Creation

บริษัทให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อ Digital และ Multimedia ทุกรูปแบบ ทั้งประเภท Infographic, Motion Graphic, VDO Presentation, Viral VDO, Game และสื่อ Animation ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียงด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเรา ทำให้การนำเสนอข้อมูล และเนื้อหามีความน่าสนใจและดึงดูด ตรงตามความต้องการ ของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการวางแผน ดูแล บริหารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนโฆษณาบน Website, Google, Facebook, Youtube, Line, Instagram และ Online platform อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มานานกว่า 10 ปี และความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเราที่ผ่านมาในอดีต ล้วนเป็นเครื่องการันตีผลงานของเราเป็นอย่างดี เราจึงพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยผลงานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

http://bangkokwebsolution.com

5 MICE & Events Organizer

บริษัท มีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัด Event ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานแถลงข่าว การอบรม การประชุมสัมมนา การจัด workshop การบริหารงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) นิทรรศการ การประชุมระดับนานาชาติ งานเลี้ยงสังสรรค์ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
 • สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 • สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 • ตลาดหลักทรัพย์ mai 
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้( องค์การมหาชน) 
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 • สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 • กรมการค้าต่างประเทศ 
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 • กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น