เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

    ในโลกปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรง ซึ่งผลจากการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยี ได้ทำให้ทุน และแรงงาน กำลังกลายเป็นสิ่งที่ไร้สัญชาติอีกต่อไปนั้น ความท้าทายสำคัญที่ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญ ก็คือจะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มฐานลูกค้า หรือยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อย่างไร และแน่นอนว่าช่องทางการตลาด และโฆษณา ในยุคดิจิทัลนั้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งหรือรูปแบบที่เราเคยเห็นเมื่อ 10-20 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง  

    พล วัตรของการถ่าโถมด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วนั้น หากเราปรับตัวไม่ทัน หรืออยู่เฉยๆ ก็จะถูกคู่แข่งทิ้งช่วงไปเรื่อยๆ ดังนั้น ความจำเป็นในตัวของมันเอง จึงเป็นเส้นทางบังคับ ให้ทุกธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปของกลุ่มลูกค้าในยุคดิจิทัลซึ่ง Internet ได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่ไร้ข้อจำกัดมาไว้เพียงแค่ปลายนิ้ว และจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเพียงไร  หากธุรกิจของคุณสามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าได้ทั่วโลกผ่านช่องทางดังกล่าว

   บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเมอร์, ออกแบบเว็บไซต์, พัฒนาระบบ Software และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดประเภทนี้ให้กับองค์กรธุรกิจหลายแห่งทั้งขนาดใหญ่และเล็กมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่มีความพร้อม  ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามได้อธิบายครอบคลุมทุกโจทย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการบริการที่ดีที่สุดและเหนือกว่าคู่แข่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต.