กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" ณ กทม. ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2561


    

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถ.งามดูพลี กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561 ด้วยเป้าหมายขยายฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของลูกในวัยแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกเชิงบวก ให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ชาวกทม.

--------------------------------

รูปบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ