กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร


    

         กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ซึ่งทาง
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้พัฒนาระบบให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด
 เป็นผู้สรุปการสัมมนา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี