นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร"


    

          นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้ เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร" จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556