จัดงานเสวนาหัวข้อ "โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กับอนาคตด้านพลังงานของไทย"


    

          บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเสวนาหัวข้อ "โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กับอนาคตด้านพลังงานของไทย" ณ ห้องประชุม อาคาร ท 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยมีนายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา