จัดงานเปิดตัวYoung Presenter go-Next Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานปี 2 รวมทั้ง Variety Talk Show ในหัวข้อ "โลกสวย ก็ต้องมี พลังงานที่ดี ก็ต้องมา


    

          บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัดร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเปิดตัวYoung Presenter go-Next Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานปี 2 รวมทั้ง Variety Talk Show ในหัวข้อ "โลกสวย ก็ต้องมี พลังงานที่ดี ก็ต้องมา ณ หอประชุม 1 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 โดยมีคุณสหรัฐ บุญโพธิพักดี รองผู้ว่ากิจการสังคมเป็นประธานมอบรางวัล รางวัลแบ่งออกเป็นฝ่ายชายและหญิง โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายธนเดช ดีสีสุข และ น.ส.วรินทรา มณีพงษ์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นายพชร เกื้อกาญจนาภรณ์ และ น.ส.กัญญามาส โลจนานนท์ รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 70,000 บาท พร้อมทั้งจัด Variety Talk show ในหัวข้อ “โลกสวย ก็ต้องมี พลังงานที่ดี ก็ต้องมา” ณ หอประชุม 1 กฟผ. สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ร่วมสนทนา ได้แก่ คุณรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. ว่าที่ พ.ต. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ คุณพลเดช อนันชัย ตัวแทนเยาวชนแห่งชาติในเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม คุณเขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดง และผู้ชนะเลิศทั้งสองท่านที่ได้รับเลือกเป็นทูตประจำโครงการ go Next Green Young Presenter โดยมีคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ