บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่นร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเสวนา“โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฆ่าอันดามัน…จริงหรือ?”


    

          เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่นร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเสวนา“โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฆ่าอันดามัน…จริงหรือ?” ณ หอประชุมกฟผ.1 กฟผ. สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. ว่าที่ พ.ต. ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณจิราพร มรกตจินดา ผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านพลังงาน ช่อง Modern 9 TVโดยมีคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา