อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค


    

           เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีวิทยากร อ.จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ IT Security Director, CITEC Evolution Co., Ltd พร้อมเสวนาพูดคุยกับผู้บริหาร บก.ปอท. แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ปอท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ