อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องสุคนธา A/B ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่


    

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องสุคนธา A/B ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมีวิทยากร อ.จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ IT Security Director, CITEC Evolution Co., Ltd พร้อมเสวนาพูดคุยกับผู้บริหาร บก.ปอท. แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยมี คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ