อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น


    

 

          เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยมีวิทยากร อ.จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ IT Security Director, CITEC Evolution Co., Ltd พร้อมเสวนาพูดคุยกับผู้บริหาร บก.ปอท. แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สันติพัฒน์ พรหมะจุล รอง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ