อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


    

          เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวิทยากร อ.จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ IT Security Director, CITEC Evolution Co., Ltd พร้อมเสวนาพูดคุยกับผู้บริหาร บก.ปอท. แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ปอท เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ