อบรมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง"


    

           สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง" โดยมี คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การจัดการนวัตกรรมสำหรับ 31 ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์”, ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิล เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมกับองค์กรนวัตกรรม” และคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และ น.ส.กาญจนา  พิพัฒน์เวช System Analyst บริษัทบางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมแนะนำการลงทะเบียนประเมินความสามารถทางนวัตกรรมออนไลน์ ซึ่งทางบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม