อบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise ณ ห้องคริสตัล 1-3 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค


    

          เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการThailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise หัวข้อเรื่อง “CSR for Future Sustainabilities” ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีวิทยากรได้แก่คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย CEO สำนักพิมพ์ DMG และ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร CEO อำพลฟูดส์ โพรเซสสิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ