กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ โครงการ TTM Training Series รุ่นที่ 4 (24 พ.ค. 2559)


    

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ผู้เข้าอบรมโครงการ TTM  Training Series รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์  Thailand Trust Mark (TTM) ปี 2559 ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชม Showroom ของ NaRaYa ที่สำนักงานใหญ่ และ ศึกษาดูงานระบบการผลิตอัตโนมัติ รวมถึงระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

บรรยากาศการเยี่ยมชม Showroom ของ NaRaYa ที่สำนักงานใหญ่

---

ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ - Ichitan Group Public Company Limited จ.พระนครศรีอยุธยา