ปิดอบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise (31 พ.ค. 2559)


    

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลาประมาณ 13.00 น.  บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ได้จัดพิธีปิดการอบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise ขึ้น ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมS31 ถ.สุขุมวิท โดยมี ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า เป็นประธานพิธี  พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจำนวน 33 ราย

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า เป็นประธานกล่าวปิดงาน