อบรมโครงการ SMEs Training (Session 1) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท


    

           เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Digital Marketing for Brand Creation” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท โดยมีวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.ภิเษก  ชัยนิรันดร์ และ คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ เจ้าของธุรกิจ เจคิว ปูม้านึ่ง Delivery  โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่

ผอ.สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

---

 

(ช่วงเช้า)

ผศ.ดร.ภิเษก  ชัยนิรันดร์

อาจารย์ด้าน E-commerce และ Social Media Marketing

บรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing for Brand Creation” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ 

ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจคิว ฟู้ดส์ จำกัด  เจ้าของธุรกิจ เจคิว ปูม้านึ่ง Delivery

บรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing for Brand Creation”  

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

----