อบรมโครงการ SMEs Training (Session 2) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท


    

           เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง“How to tell your brand story?” ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และผู้ก่อตั้ง Six Degrees of Communication และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า

บรรยายในหัวข้อ “How to tell your brand story?”

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---

 

(ช่วงบ่าย)

คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด และผู้ก่อตั้ง Six Degrees of Communication

บรรยายในหัวข้อ “How to tell your brand story?”

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

----