อบรมโครงการ SMEs Training (Session 3) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท


    

           เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Creative Age Marketing 4.0” ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น ผอ.ศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน บจก.Dollar Rich และคุณอาริยะ  คำภิโล แอดมินเพจที่มีคนติดตามเกือบ 8 แสนคน และเจ้าของร้าน "Jones Salad" และคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น

ผอ.ศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน บจก.Dollar Rich

บรรยายในหัวข้อ “Creative Age Marketing 4.0”

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---

 

(ช่วงบ่าย)

คุณอาริยะ  คำภิโล

แอดมินเพจที่มีคนติดตามเกือบ 8 แสนคน และเจ้าของร้าน "Jones Salad"

บรรยายในหัวข้อ “Creative Age Marketing 4.0”

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---