อบรมโครงการ SMEs Training (Session 4) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิ4


    

           เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “How to Inspire Creation & Innovation in your business ?” ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณสโรจ เลาหศิริ Executive Strategic Creative Director บจก. แรบบิทส์ เทลล์  และคุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ โฮม จำกัด  และคุณจรัสภล รุจิราโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ และคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

คุณสโรจ เลาหศิริ 
Executive Strategic Creative Director บจก. แรบบิทส์ เทลล์ 
บรรยายในหัวข้อ “How to Inspire Creation & Innovation in your business ?” 

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---

 

(ช่วงบ่าย)

คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ โฮม จำกัด
บรรยายในหัวข้อ “How to Inspire Creation & Innovation in your business ?” 

คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ โฮม จำกัด
บรรยายในหัวข้อ “How to Inspire Creation & Innovation in your business ?” 

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---