ปิดอบรมโครงการ SMEs Training (Session 5) ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

           เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Building a Sustainable Brand Identity” ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล CEO บจก. แบรนด์บีอิ้ง ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก ด้านการสร้างแบรนด์ และคุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  

---

(ช่วงเช้า)

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 
CEO บจก. แบรนด์บีอิ้ง ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก ด้านการสร้างแบรนด์ 

บรรยายในหัวข้อ “Building a Sustainable Brand Identity” 

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---

 

(ช่วงบ่าย)

คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บรรยายในหัวข้อ “Building a Sustainable Brand Identity” 

ภาพบรรยายกาศในการอบรมสัมนา

---


พิธีปิดอบรมโครงการ SMEs Training 

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า

เป็นประธานพิธีปิดอบรมโครงการ SMEs Training พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจำนวน 43 ราย

---