อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 1 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

         เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง “Disrupt or Transform ?”  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne ที่ปรึกษา/ กูรูด้าน Startup เมืองไทย และคุณธีระ ศิริเจริญ COO and Co-Founder Golfdigg  ชนะเลิศ AIS Start up 2014  โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ บุญจริง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

 

นายณัฐพงศ์ บุญจริง

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

---

 

(ช่วงเช้า)

คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

ผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne ที่ปรึกษา/ กูรูด้าน Startup เมืองไทย 

บรรยายในหัวข้อ “Disrupt or Transform ?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณธีระ ศิริเจริญ

COO and Co-Founder Golfdigg ชนะเลิศ AIS Start up 2014 

บรรยายในหัวข้อ “How to make the perfect pitch for your idea?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---