อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 2 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

         เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง “Build the Changes, Measure the World, Learn the Cultures : Lean for Global Scale” และหัวข้อ “How to Build a
Unicorn from Scratch?”  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ดร.ศรีหทัย พรำหมณี Head of AIS The StartUp The Department of Digital Product Development และคุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ Director , Business Innovation & DTAC Accelerate และคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO และผู้ก่อตั้ง Ookbee ผู้บริกำรกองทุน 500 Tuk Tuks  โดยมี คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

ดร.ศรีหทัย พรำหมณี

Head of AIS The StartUp The Department of Digital Product Development 

บรรยายในหัวข้อ “Build the Changes, Measure the World, Learn the Cultures : Lean for Global Scale” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

---

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

Director , Business Innovation & DTAC Accelerate 

บรรยายในหัวข้อ “How to Build a Unicorn from Scratch?” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

CEO และผู้ก่อตั้ง Ookbee ผู้บริกำรกองทุน 500 Tuk Tuks 

บรรยายในหัวข้อ “How to Build a Unicorn
from Scratch?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

---