อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 3 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

         เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  “Why Startups Fail?”  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณอมฤต เจริญพันธ์ Co-founder และ Co-CEO HUBBA และ Techsauce และ คุณไผท  ผดุงถิ่น CEO & Founder  Builk / อดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup  และ คุณทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (Invent) และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

คุณอมฤต เจริญพันธ์ Co-founder และ Co-CEO HUBBA และ Techsauce

บรรยายในหัวข้อ “Why Startups Fail?” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณไผท  ผดุงถิ่น CEO & Founder  Builk / อดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup  
บรรยายในหัวข้อ “Why Startups Fail?” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

--

คุณทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (Invent)
บรรยายในหัวข้อ “Why Startups Fail?” 

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา