อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 4 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 4 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  "The need for Innovation" และหัวข้อ “Start up and Innovation : How to change the world?”   ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย และคุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน CEO  STYLHUNT ,Director Bangkok Venture Club และคุณธีระชาติ ก่อตระกูล Founder and CEO, StockRadars และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ  "The need for Innovation"

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

--

คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน CEO  STYLHUNT ,Director Bangkok Venture Club
บรรยายในหัวข้อ “Start up and Innovation : How to change the world?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณธีระชาติ ก่อตระกูล Founder and CEO, StockRadars
บรรยายในหัวข้อ “Start up and Innovation : How to change the world?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

--