ปิดอบรมโครงการ StartupTalk Session 5 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)


    

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 5 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  "How to Build Scalable and Sustainable Start up?”  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท) โดยมีวิทยากรได้แก่ อ.ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์   Marketing Director -  Alliance Business for Consultancy และ คุณทิวา ยอร์ค   Founder & CEO Kaidee.com โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ บุญจริง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

---

(ช่วงเช้า)

อ.ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์   Marketing Director -  Alliance Business for Consultancy  
บรรยายในหัวข้อ “How to Build Scalable and Sustainable Start up?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณทิวา ยอร์ค   Founder & CEO Kaidee.com
บรรยายในหัวข้อ “How to Build Scalable and Sustainable Start up?”

ภาพบรรยากาศในการอมรมสัมนา 

---


พิธีปิดอบรมโครงการ SMEs Training 

นายณัฐพงศ์ บุญจริง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นประธานพิธีปิดอบรมโครงการ StartupTalk พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจำนวน 48 ราย

---