วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ


    

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559   ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน กรุงเทพฯ   

 

ทอล์คพิเศษ “Knowledge Innovation Trend: Thailand’s Do or Die”

โดย 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  

อดีต CEO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   

---  

 

เสวนาพิเศษ “INFINITY AND BEYOND: ต่อยอดความคิดด้วยนวัตกรรม

โดย

·       คุณสฤณี อาชวานันทกุล

        นักคิด นักเขียน นามปากกา “คนชายขอบ”  ผู้ก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด , เครือข่ายพลเมืองเน็ต และสานักพิมพ์ Open Worlds

 

·       คุณโตมร ศุขปรีชา

        นักเขียน นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจ  บรรณาธิการนิตยสาร GM , Image , Reader's Digest Thailand และผู้ก่อตั้งบริษัท ดิ101%