วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (โรงที่ 8)


    

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซนีเพล็กซ์ (โรงที่ 8) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรงุเทพมหานคร

 

Talk พิเศษ  “DIGIVERSE (โอกาสแห่งโลกอนาคต)”

โดย

แชมป์ - คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล

นักเขียน พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Matter และ ผู้ก่อตั้ง exteen.com

---  

 

ทอล์ค และแฟชั่นโชว์พเิศษ  “Creative Inspiration จากผ้าขาวม้าสู่รันเวย์” 

โดย

ม๊าเดี่ยว  - คุณอภิเชษฐ์ เอติรัตนะ             

หนึ่งใน TIME’s Next Generation Leaders 2016 นักสร้างสรรค์ ดีไซเนอร์          

Co-designer  แบรนด์เสื้อผ้าแนวสตรีทอีสาน “KOxMA” และนางแบบระดับอินเตอร์ 

 

---

เสวนา  “DIGIVERSE (จักรวาลแห่งอนาคต) : กำเนิดโลกใบใหม่บน Online Platform” Synopsis : การถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมอง วิธีคิดที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ ที่ ประสบความส าเร็จ ต่อกระแสโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ที่กำลังเป็นปัจจุบัน และเทรนด์ แห่งอนาคตของทุกคน รวมทั้งการนำโซเชียลมีเดีย มาใช้อย่างสร้างสรรค์

 โดย

สิงห์ - คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล             

นักคิด นักเขียน นักพัฒนาสังคม พิธีกร นักแสดง นักเดินทาง นักดนตรี

ไอซ์ - คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์             

ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital JAM / CEO & Founder SOdAgram / ผู้บริหาร JM Cuisine / คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ม๊าเดี่ยว - คุณอภิเชษฐ์ เอติรัตนะ 

หนึ่งใน TIME’s Next Generation Leaders 2016 นักสร้างสรรค์ ดีไซเนอร์           Co-designer  แบรนด์เสื้อผ้าแนวสตรีทอีสาน “KOxMA” และนางแบบระดับอินเตอร์