ปิดอบรมโครงการกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel


    

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดพิธีปิดกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 ให้กับ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เวลา 12.30 – 16.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)