กิจกรรม PGC by NEA Final Coaching Day วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


    

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรม PGC by NEA Final Coaching Day ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม PGC by NEA Pitch Challenge Day ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 อันดับคะแนนสูงสุด ซึ่งคัดจากผู้เข้าร่วมประกวดแผน Business Model Canvasโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ทั่วประเทศ

---

ภาพบรรยากาศกิจกรรม