กิจกรรม PGC by NEA Pitch Challenge Day วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม S 31 Hotel Bangkok ถ.สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร


    

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรม PGC by NEA Pitch Challenge Day ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรม S 31 Hotel Bangkok ถ.สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร เป็นการ Pitching ประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas ในรอบตัดสินของผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ราย ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รวมทั้งมอบโล่รางวัล และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณอัจฉรา ปู่มี  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด ด้วยนวัตกรรม เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ  โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ มาเป็นพลังงานในการทำน้ำร้อน ได้สูงถึง 60-70 องศาเซลเซียส ช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ


 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร บริษัท บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วย Platform E-gredients (อี-เกร-เดี้ยนส์) เป็นเว็บไซต์ Marketplaceให้บริการช่วยค้นหาและขายวัตถุดิบด้านเครื่องสำอาง โดยเน้นการส่งออกสารสกัดไทย


 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณธนวรรณ ศุภบรรณพงษ์ บริษัท เว็ท พลาเน็ท จำกัด ด้วยสินค้านวัตกรรมนาโนสเปรย์ ที่ช่วยสมานแผลในสัตว์เลี้ยง ฆ่าเชื่อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ไวรัสในแผลของสัตว์เลี้ยง


 

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณกาย จาตุรจินดา จาก สตอมเมอร์ อินดัสทรี ด้วยอุปกรณ์นวัตกรรมกีฬา “ครัส” ชุดอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการเดินและวิ่งให้เร็วขึ้น  ไกลและนานขึ้น  สำหรับใช้สวมใส่ภายนอกร่างกายเพื่อเสริมการทำหน้าที่ของ ขา-เท้า-ข้อเท้า  เหมาะกับนักกีฬาผู้สูงอายุ วงการทหารบุคคลทั่วไป


 

  • และรางวัลชมเชย อีก 1 รางวัล ได้แก่ คุณธนชาพร เตชะสร้อยวริจฐ์ จากบริษัท วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยบริการ Application สำหรับ Outsource บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยตามบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม

---

ภาพบรรยากาศกิจกรรม