ข่าวและกิจกรรม

โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 3-4 เมษายน

18-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับทั่วไป ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 มกราคม

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 15 Mar 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 14 Mar 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 13 Mar 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 18 Jan 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 17 Jan 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 16 Jan 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

E-Commerce week by NEA 15 Jan 2019

17-04-2019

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้จัดกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การบริการ และการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมยู เขาใหญ่

13-11-2018

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 บจก.บางกอก เว็บ โซลูชั่น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

โครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

12-11-2018

เมื่อวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" ณ กทม. ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2561

12-11-2018

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" ณ กทม. จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2561 ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" 5 ภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561

12-11-2018

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" จำนวน 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561 ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 หรือ IDE to IPO รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

12-11-2018

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 หรือ IDE to IPO รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการ Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

12-11-2018

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ให้กับกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงพาณิชย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ “e-TPQI Day ครั้งที่ 3” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

12-11-2018

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ หรือ e-TPQI Day ครั้งที่ 3 ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2017 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม SOFITEL Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

19-12-2017

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2017 (CLMVT-EXP 2017) ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม PGC by NEA Pitch Challenge Day วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม S 31 Hotel Bangkok ถ.สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

27-10-2017

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรม PGC by NEA Pitch Challenge Day ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม PGC by NEA Final Coaching Day วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

27-10-2017

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรม PGC by NEA Final Coaching Day ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรม S 31 Hotel Bangkok ถ.สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

27-10-2017

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 5 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Siam Oriental Hotel อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

27-10-2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 4 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

27-10-2017

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 3 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Imperial Pattaya Hotel อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

27-10-2017

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 2 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center อ.เมือง จ.เชียงใหม่

25-10-2017

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 1 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปิดอบรมโครงการกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel

31-05-2017

ปิดอบรมโครงการกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 7 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

31-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 7 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Siam Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

30-05-2017

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Siam Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Session 6 พาผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออฟฟิตเมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

30-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Session 6 พาผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออฟฟิตเมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

30-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 4 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

30-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 4 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 3 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

30-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 3 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0  Session 2 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

29-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0  Session 2 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

29-05-2017

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Château De Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

26-05-2017

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Château De Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (โรงที่ 8)

26-05-2017

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (โรงที่ 8)

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

25-11-2016

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ให้กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

ปิดอบรมโครงการ StartupTalk Session 5 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

01-11-2016

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 5 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  "How to Build S

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 4 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

01-11-2016

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 4 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  "The need for I

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 3 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

01-11-2016

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง  “Why Startups F

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 2 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

14-10-2016

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง “Build the Chang

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ StartupTalk Session 1 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

14-10-2016

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ StartupTalk Session 1 – Disrupt or Transform? & Perfect Pitch หัวข้อเรื่อง “Disrupt or Tran

Thai Brands : What's next post 3.0? Toward Thailand 4.0

07-10-2016

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thai Brands : What's next post 3.0? Toward Thailand 4.0 ภายในงานแสดงสินค้า Thailand Innovation and Design Expo 2015 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 59 โดยมีรองอธิบด

ปิดอบรมโครงการ SMEs Training (Session 5) ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Hotel (ถนนสุขุมวิท)

07-10-2016

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Building a Sustainable Brand Identit

อบรมโครงการ SMEs Training (Session 4) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิ4

07-10-2016

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “How to Inspire Creation & Innovation

อบรมโครงการ SMEs Training (Session 3) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท

07-10-2016

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Creative Age Marketing 4.0” ณ ห้องแ

อบรมโครงการ SMEs Training (Session 2) ณ ห้องแกลเลอเรีย 2-3 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท

29-09-2016

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง“How to tell your brand story?” ณ ห้อ

อบรมโครงการ SMEs Training (Session 1) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท

28-09-2016

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการ   SMEs Training  : Power up Thai Entrepreneurs   หัวข้อเรื่อง “Digital Marketing for Brand Creatio

ปิดอบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise (31 พ.ค. 2559)

09-06-2016

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดพิธีปิดการอบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise ขึ้น ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น

กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ โครงการ TTM Training Series รุ่นที่ 4 (24 พ.ค. 2559)

09-06-2016

ผู้เข้าอบรมโครงการ TTM  Training Series รุ่นที่ 4ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชม Showroom ของ NaRaYa ที่สำนักงานใหญ่ และ ศึกษาดูงานระบบการผลิตอัตโนมัติ รวมถึงระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมโครงการ Thailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4 - Power up : The Spirit of Thai Enterprise ณ ห้องคริสตัล 1-3 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

25-05-2016

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการThailand Trust Mark Training Series รุ่นที่ 4

อบรมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง"

25-05-2016

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง"

อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

25-05-2016

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ปอท เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องเชียงแสน 2-4 ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

25-05-2016

โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ปอท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

25-05-2016

โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สันติพัฒน์ พรหมะจุล รอง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องสุคนธา A/B ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

25-05-2016

พร้อมเสวนาพูดคุยแนว ทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยมี คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

อบรมสัมมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบันฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

25-05-2016

โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ปอท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่นร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเสวนา“โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฆ่าอันดามัน…จริงหรือ?”

25-05-2016

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. ว่าที่ พ.ต. ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณจิราพร มรกตจินดา ผู้สื่อข่าวอาวุโส

จัดงานเสวนาหัวข้อ "โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กับอนาคตด้านพลังงานของไทย"

25-05-2016

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาหัวข้อ "โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กับอนาคตด้านพลังงานของไทย"

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ Cleanweb-Thailand.com

25-05-2016

โดยมีพล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ปอท. และ น.ส.ปาริฉัตร แสงขำ System Analyst บริษัทบางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าว

นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร"

25-05-2016

นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร" จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชน

25-05-2016

ซึ่งทางบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัดได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application ของโครงการดังกล่าว

Communic Asia 2013 ที่ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์

25-05-2016

นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

23-05-2016

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้พัฒนาระบบให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา