Preloader

บริการของเรา

Website & Mobile Application

   บริษัท ให้บริการพัฒนา Website และ Mobile Application ทั้งระบบ i-OS และ Android ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

   นอกจากนี้ ทุกเว็บไซต์ได้รับการออกแบบและพัฒนาบน มาตรฐาน World Wide Web Consortium (W3C) จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถแสดงผลได้บนทุก Browser ได้โดยไม่มีปัญหา รวมทั้งรองรับการแสดงผลบนทุกขนาดอุปกรณ์ (Responsive Website) อีกด้วย ซึ่งเว็บไซต์จะมีระบบหลังบ้านที่ลูกค้าสามารถเข้า ไปบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย อาทิ

ระบบบริหารการจับคู่เจรจาธุรกิจ สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ
ระบบรับสมัครฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SME
ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทน
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มลูกค้า
ระบบพัฒนาระบบสืบค้น
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลปัญหาจากการใช้งานและบริการ
ระบบการจองห้องประชุม
ระบบการจัดการห้องเรียนเสมือน
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลยอดขาย
ระบบการประชุมออนไลน์
ระบบสารสนเทศการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร
ระบบการแสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk