Preloader

บริการของเรา

E-Learning Total Solution

  บริษัทเป็น ผู้นำการพัฒนา E-Learning อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาระบบการส่งสัญญาณข้อมูลภาพและเสียง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง สำหรับระบบ E-Learning ซึ่งได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ทางด้านนี้โดยตรงกว่า 10 ปี โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่

เราจัดทำและพัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ และ Moodle ให้แก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และบริษัทเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะช่วยวิเคราะห์ คัดเลือก และนำระบบ LMS ที่เหมาะสมที่สุด พร้อมปรับใช้สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร.

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ Learning Total Solution
ระบบการกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก (สมาชิก&ผู้ดูแลลระบบ)
ระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบจัดการชั้นเรียน
ระบบจัดการเนื้อหาบทเรียน
ระบบคลังข้อสอบ
ระบบแบบสอบถามสำหรับใช้ภายนอก+รายงาน
ระบบติดตามผู้เรียน+รายงาน
ระบบใบประกาศนียบัตร
ระบบการเก็บ LOG การใช้งานระบบ
ระบบรีเซ็ทผลการเรียนการสอน
ระบบตรวจสอบผู้เรียนในระหว่างเรียน
ระบบการแจ้งเตือนหมดระยะเวลาการเรียนไปยังอีเมล์
ระบบห้องสอบออนไลน์
ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบรายงาน
ระบบการส่งผลการเรียนผ่านทางระบบอัตโนมัติ
การเข้าใข้งานแบบ Single Sign-On
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลรับเข้า-ส่งออก (API)
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (ข่าวสาร)
ระบบ Private Message
ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การแสดงผล 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ
ระบบห้องเรียนออนไลน์
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ระบบยืนยันการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระบบแผนการเรียน
Mobile Application รองรับทั้ง IOS และ android

ออกแบบ และผลิตสื่อการสอน (Content) สำหรับระบบ E-Learning ทุกประเภท บนมาตรฐาน SCORM และ xAPI ทั้งรูปแบบของ VDO production , Motion Graphic และ Animation ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียง ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ บางกอก เว็บ โซลูชั่น  ทำให้การนำเสนอหลักสูตร และเนื้อหาผ่านระบบ E-Leaning มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน

พัฒนาระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับระบบ E-Learning ให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งให้บริการบนระบบเครือข่ายอย่างครบวงจร รวมถึง Comprehensive Hosting Service ที่จะสามารถลดการลงทุนด้าน IT Infrastructure และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า จะสามารถเข้าถึง ระบบ หรือข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ