โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม ณ จังหวัดอุดรธานี

 ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จัดโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม ณ ทสภ., ทดม., ทภก. และ ทภภ. ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมกับ ทอท. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อ ทอท. รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้บริหาร ทอท.

ซึ่งบริษัทบางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (BWS) ที่มีความชำนาญ ประกอบไปด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

 

 

15 มกราคม 2563

ล่องเรือชมวิว ณ ทะเลบัวแดง

 

 

บายศรีกราบไหว้เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช และแม่ย่าศรีปทุมมาณ ณ ป่าคำชะโนด

 

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ ผ้าขาวม้าพาเพลิน ม่วนซื่นแดนอีสาน

 

 

คุณอัษฎางค์ ขำคมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ 

 

 

16 มกราคม 2563

กิจกรรม เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า

 

 

เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี

 

 

กิจกรรม CSR ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์