โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีประสงค์ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในแต่ละภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบริษัทบางกอก เว็บ โซลูชั่น ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูงตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีความเข้าใจในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

-----

27 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีและกระตุ้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก

นำโดย อ.โอห์ม ภาณุวัฒน์ ม่วงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

 -----

 28 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเนรัญชราราม

 

 แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม โดยแยกตามสี

 

 -----

ช่วงบ่ายกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

 ----- 

กิจกรรมฟุตบอลนัดหยุดโลก "CODI World Cup"

 

-----

 กิจกรรม "Colorful Party CODI 2020"

 -----

 29 กุมภาพันธ์ 2563

พาสมาชิกไปผ่อนคลายที่ ตลาดน้ำสมพันนาม ก่อนเดินทางกลับ