การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน (Press Seminar) โครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรฟม. และสื่อมวลชน ทำให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าในเมืองภูมิภาค เช่น แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีแก่รฟม. ต่อไป

ซึ่งบริษัทบางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (BWS) ที่มีความชำนาญ ประกอบไปด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีกิจกรรมมากมายภายในงาน

-----

13 มีนาคม 2563

ขึ้นรถบัสเยี่ยมชมสถานีต่างๆที่กำลังจะก่อสร้าง

 

-----

 

กิจกรรมสัมมนา เพื่อบอกแผนรายละเอียดของเส้นรถไฟฟ้า ที่โรงแรมแคนทารี่ เชียงใหม่

 

 

-----

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเย็นในธีม "Red Carpet"

 

-----

 

14 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่สวนพฤษศาสตร์สิริกิติ์ เชียงใหม่