โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ.นครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้างให้บริษัท บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (BWS) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 5 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือ เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์

 

 

เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 น. ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่ โคราช จ.นครราชสีมา

 

 ผู้บริหารสสปน. กล่าวเปิดการอบรม

ผู้บริหารสสปน. กล่าวเปิดการประชุม

 

ภายในงานมีการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณแพรวา รุจิณรงค์ (ผู้ก่อตั้งเติมเต็มสตูดิโอ และนักวิชาการออกแบบกรมหม่อนไหม), คุณอนุรักษ์ อินชื่น (กรรมการผู้จัดการบริษัท Indeed Creation), รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น (คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

 

"สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น

"สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น

 

และภายในงานยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละกลุ่มระดมความคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ให้เกิดไอเดียใหม่ๆ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ

 

 

ซึ่งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไมซ์จากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงอย่างล้นหลาม

 .....................................

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

การลงทะเบียน

จุดลงทะเบียน

 

วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่งาน

วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่งาน

  

ผลิตภัณฑ์จากผู้เข้าร่วมงาน

ผลิตภัณฑ์จากผู้เข้าร่วมงาน

 

 ของที่ระรึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ของที่ระรึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

ภาพรวมภายในงาน

ภาพรวมภายในงาน

ภาพรวมภายในงาน