โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จ.อุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้างให้บริษัท บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (BWS) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 5 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือ เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์

 

 

เมื่อศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 สำหรับพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 น. ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

 

 ผู้บริหารสสปน. กล่าวเปิดการอบรม

ผู้บริหารสสปน. กล่าวเปิดการอบรม

 

ภายในงานมีการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณแพรวา รุจิณรงค์ (ผู้ก่อตั้งเติมเต็มสตูดิโอ และนักวิชาการออกแบบกรมหม่อนไหม), คุณชวัตถ์วิช เมืองแก้ว (กรรมการผู้จัดการบริษัท Indeed Creation), รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น (คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

 

"ตลาดใหม่ ตลาดไมซ์...โอกาสทางธุรกิจชุมชนผ้าทอไทย" โดย คุณชวัตถ์วิช เมืองแก้ว

"ตลาดใหม่ ตลาดไมซ์...โอกาสทางธุรกิจชุมชนผ้าทอไทย" โดย คุณชวัตถ์วิช เมืองแก้ว

 

และภายในงานยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละกลุ่มระดมความคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ให้เกิดไอเดียใหม่ๆ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ

 

 

 

ซึ่งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไมซ์จากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างล้นหลาม

 

.....................................

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน